25.09 – 12.10.2014


FARGE I BYEN• Hvor viktig er fargen for den visuelle oppfatningen av vårt bymiljø og for opplevelsen
av dets kvaliteter?
• Hva er forholdet mellom farge og materialbruk? Hvilke tradisjoner skal vi bygge videre på, og hvordan er dette i endring?
• Hvordan bidrar farge til å påvirke vår følelse av sted og stedets identitet?
• Hvem er ansvarlig for å påvirke og vedta dette?
• Hvordan skal vi løse motsetningene mellom bevaring og nyskaping?
• Hvilke utfordringer står vi overfor i vårt fargemiljø med nye bygninger, materialer
og fasadeteknologier?
• Hva er eksempler på god praksis?

Disse spørsmålene og mange flere er utgangspunktet for denne utstillingen og
et seminar som arrangeres av Light & Colour Group fra Institutt for Byggekunst,
form og farge ved Fakultet for Arkitektur og billedkunst, NTNU.

Kuratorer og arrangører:
Professor Alex Booker. Professor Barbara Matusiak. Assistant Professor Kine Angelo,
NTNU Light & Colour Group

Gjennom et utvalg av prosjekter eksemplifisert i plakater, modeller og materialprøver vil kuratorne for denne utstillingen illustrere eksempler på lokal, nasjonal og internasjonal praksis for fargeprogrammering i arkitektur.
Alt fra eksempler på arbeider du tidligere har tidligere har sett i Trondheim av
Arne E. Holm og Bruno Lundstrøm, til nyere prosjekter fra Skibnes Arkitekter
og Rambøll Arkitekter.
En viktig del av utstillingen er også å vise den rollen som kunstnere har hatt, og fremdeles
har, for fargeprogrammering i arkitektur. Dette er eksemplifisert gjennom arbeidet til
Bruno Lundstrøm og prosjekter av Edith Lundebrekke og Harald Wårvik i Trondheim.
I tillegg får vi presentert arbeider av den sveitsiske kunstneren Jörg Niederberger, som har jobbet mye med arkitektonisk praksis i Sveits og Tyskland.

Andre prosjekter som presenteres vil omfatte arbeider av Kine Angelo, Alex Booker,
Assad Ansar, Jostein Kirkerud, Nina Haarsaker og Erling Rohde, Mette L'orange
og Grete Smedal.

Medvirkende:
Kine Angelo, Assad Ansar, Alex Booker, Jostein Kirkerud, Nina Haarsaker,
Arne E. Holm, Mette L'orange, Edith Lundebrekke & Link Arkitektur AS,
Bruno Lundström, Barbara Matusiak, Jörg Niederberger, Erling Stuart Rohde,
Skibnes Arkitekter, Grete Smedal, Ole Tolstad, Harald Wårvik & Rambøll Arkitekter.