UTSTILLINGSPROGRAM 2018:

1.etasje
25.01 - 11.03 Andre Premisser (hele huset), konsept
17.03 - 29.04 Bjørn Bratsberg, maleri
03.05 - 19.08 Tian Miller, maleri og tegning
23.08 - 25.11 Per Formo (hele huset), maleri
01.09 - 23.09 Jødisk Kulturfestival, utstilling
01.12 - 20.01 Desemberutstilling 2018 (medlemsutstilling)

2.etasje
25.01 - 25.02 Andre Premisser (hele huset), konsept
15.03 - 22.04 Joakim Blattmann (i samarbeid med Meta.Morf)
26.05 - 17.06 Åpent hus

SOMMERFERIE (stengt i juli)

23.08 - 23.09 Per Formo (hele huset), maleri
11.10 - 04.11 Marit Roland: Paper Drawing #8 + Nina Grieg: Yonder // maleri, skulptur, og tegning
15.11 - 16.12 Vigdis Haugtrø, installasjon og utstilling