THE DISCO av TEA TUPAJIC // 23-24.09 2016

Vi har den glede å invitere til en litt spesiell utstillingsåpning. For første gang samarbeider vi med Teaterhuset Avant Garden som setter opp teaterstykket/performanceinstallasjonen The Disco av Tea Tupaji?, dette som del av Bastardfestivalen. Det blir interessant å se hva teaterfolket gjør når vi inviterer dem til å arbeide i et galleri med dets konvensjoner: Hva kan de som jobber med kropper, bevegelser og narrativ bringe til galleriet, og visuell kunst generelt?

Vi gleder oss veldig og håper dere blir med på dette eksperimentet!

The Disco er bygd opp som et installasjonsverk, der vi får små glimt inn i tankesettet til en etteretningsagent og selv får oppleve et reelt forhør. Tea Tupajic tar oss med gjennom diskotekets bittersøte gleder.

Spilletider:
23.09, 18.30
23.09, 21.00
24.09, 17.00
24.09, 20.00

VIKTIG! Ordinær pris er kr 200, men Trondhjems Kunstforenings medlemmer får rabatterte billetter til kr 130. Billetter kjøpes på nettet, og følg med på infosiden linket lenger oppe for å kjøpe. Man kan også bestille hos Avant-Garden på telefon: +47 815 33 133. Velg scenekortbilletten og husk medlemskortet ditt til TKF, som må vises i døra.

SEMINAR BASTARDFESTIVALEN // 21.09 kl.10-1400

Den 21.september kl 10.00-14.00 arrangerer Teaterhuset Avantgarden seminar med kunstnerne Tea Tupaji? og Arkadi Zaides, som diskuterer forholdet mellom kunst og politikk. Seminaret foregår på Café Ni Muser 21.september kl 10.00-14.00, og er gratis.

 

JØDISK KULTURFESTIVAL 2016: JOB - EN ALMINNELIG MANN // 03.09 - 02.10

Vi har den glede av å invitere til utstillingsåpning på lørdag 03. september kl 17 i 1.etasje/Café Ni Muser for Job - en alminnelig mann. Utstillingen er vårt innslag på Jødisk Kulturfestival 2016, og tar utgangspunkt i romanen Job av Joseph Roth fra 1933. I romanen bruker Roth tema fra Jobs Bok i Det Gamle Testamente som bakteppe, som tar for seg Guds rettferdighet i lys av menneskets lidelse. Romanen beskriver situasjonen for jødene i Øst-Europa omkring 1880 – en periode hvor de russiske pogromer foregikk. På grunn av de store vanskeligheter den jødiske befolkning hadde der, emigrerte et stort antall til Amerika.

Utstillingen under Jødisk Kulturfestival 2016 har nettopp dette som tema: Østeuropeisk jødisk innvandring til Amerika - og dets innflytelse på kulturlivet der. Jødisk kulturfestival 2016 har latt oss inspirere av Joseph Roths Bok og sitater fra denne forekommer enkelte steder i utstillingen. At det finnes en sterk jødisk påvirkning i amerikansk kulturliv kan gjenkjennes på mange områder, blant annet innen musikk, film og ikke minst blant amerikanske komikere.

 

IN THE HALLWAYS OF BREEZE AND GLANCES; SUMMER//SOLVEIG BIRNA 11.06 - 02.10

På utstillingen ”In hallways of the breeze and glances; summer” viser Solveig Birna figurative oljemalerier fra det siste året. Hun starter ofte forarbeidet i en følelse eller en idé. Motivene hennes er gjerne mennesker og dyr, som er blandet med ulike elementer og symboler. Det sanselige står i fokus hos Birna, og hun lar seg inspirere av eventyrlige verdener. Hennes mål er å skape stemningsfulle verk hvor skillet mellom drøm og virkelighet opphører.


Måneritt (2016), olje på lerret, Solveig Birna

 

DESEMBERUTSTILLING

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling. Desemberutstilling 2016 holdes i vår 1.etasje/Café Ni Muser fra 03.12.16 til 08.01.17. Medlemmer kan sende inn fem bilder til vurdering av Kunstnerisk råd. Søknadsfristen er søndag 09.oktober. Alle medlemmer kan fritt sende inn arbeider, men kun ett bilde fra utvalgte medlemmer blir utstilt.

 

Tema for Desemberutstilling 2016: Mulige fremtider/Possible futures

Verden er i endring. Året 2016 har så langt vært innholdsrikt både på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Både her hjemme og ute er det politiske og samfunnsmessige skiftninger på gang: flyktningkriser med tusenvis av mennesker på flukt som leter etter nye hjem; dype politiske splittelser i Europa – feks. Brexit; enorme miljøutfordringer, samt at nye teknologier påvirker hvordan vi kommuniserer og interagerer oss mennesker i mellom og med miljøene vi lever i. Vi lever ”alene sammen”* – en situasjon hvor teknologier gir oss en følelse av sammenkobling og fellesskap selv om vi fysisk sett er alene. På den andre siden distraherer teknologiene oss fra faktisk fysisk interaksjon med andre og våre lokale (natur)miljø da de kobler oss til fjerntliggende steder, men fjerner oss fra det lokale og våre nærmeste.

Alle disse utfordringene – for å nevne noen – skaper behov for å finne ulike måter å leve sammen på og et behov for nye ideer om hvordan vi kan reorganisere verden, eller i alle fall deler av den, i lys av en fremtid som synes å være mer uforutsigbar enn noen gang.

Hva slags fremtider ser du for deg? For samfunnet? For deg selv? For andre?

Til Desemberutstillingen 2016 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt mulige framtider. Vi ønsker bidrag som tematiserer ”mulige fremtider” med utgangspunkt i mange forskjellige tema: sosialt, politisk, teknologisk, miljø og natur osv.

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2016.

Tema: Mulige fremtider/Possible futures

Søknadsfrist: 09.oktober

Spørsmål rettes til: desemberutstilling@tkf.no
eller se Desemberutstilling 2016

*Konseptet "alone together" ble utarbeidet av psykolog Sherry Turkle i Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (2011)

 


Siden ble sist oppdatert 10.08.16