GOD SOMMER

2.etasje på Trondheim Kunstforening stenger for sommeren siste helg i juni. Vi gleder oss til å se dere igjen til første utstilling 18.august! Solveig Birna kan dere se i 1.etasje/Café Ni Muser helt frem til september. God sommer!


Måneritt (2016), olje på lerret, Solveig Birna

 

DESEMBERUTSTILLING

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling. Desemberutstilling 2016 holdes i vår 1.etasje/Café Ni Muser fra 03.12.16 til 08.01.17. Medlemmer kan sende inn fem bilder til vurdering av Kunstnerisk råd. Søknadsfristen er søndag 09.oktober. Alle medlemmer kan fritt sende inn arbeider, men kun ett bilde fra utvalgte medlemmer blir utstilt.

 

Tema for Desemberutstilling 2016: Mulige fremtider/Possible futures

Verden er i endring. Året 2016 har så langt vært innholdsrikt både på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Både her hjemme og ute er det politiske og samfunnsmessige skiftninger på gang: flyktningkriser med tusenvis av mennesker på flukt som leter etter nye hjem; dype politiske splittelser i Europa – feks. Brexit; enorme miljøutfordringer, samt at nye teknologier påvirker hvordan vi kommuniserer og interagerer oss mennesker i mellom og med miljøene vi lever i. Vi lever ”alene sammen”* – en situasjon hvor teknologier gir oss en følelse av sammenkobling og fellesskap selv om vi fysisk sett er alene. På den andre siden distraherer teknologiene oss fra faktisk fysisk interaksjon med andre og våre lokale (natur)miljø da de kobler oss til fjerntliggende steder, men fjerner oss fra det lokale og våre nærmeste.

Alle disse utfordringene – for å nevne noen – skaper behov for å finne ulike måter å leve sammen på og et behov for nye ideer om hvordan vi kan reorganisere verden, eller i alle fall deler av den, i lys av en fremtid som synes å være mer uforutsigbar enn noen gang.

Hva slags fremtider ser du for deg? For samfunnet? For deg selv? For andre?

Til Desemberutstillingen 2016 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt mulige framtider. Vi ønsker bidrag som tematiserer ”mulige fremtider” med utgangspunkt i mange forskjellige tema: sosialt, politisk, teknologisk, miljø og natur osv.

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2016.

Tema: Mulige fremtider/Possible futures

Søknadsfrist: 09.oktober

Spørsmål rettes til: desemberutstilling@tkf.no
eller se Desemberutstilling 2016

*Konseptet "alone together" ble utarbeidet av psykolog Sherry Turkle i Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (2011)


Siden ble sist oppdatert 28.06.16