VISJON OG AKTIVITET

Trondhjems Kunstforening er en medlemsforening som ble stiftet i 1845 av Lars Hansen og I.C. Dahl. Foreningens formål er å vise, formidle, og støtte norsk samtidskunst, samt å være en møteplass for kunst, kultur, og debatt.

Foreningen eier huset i Bispegata 9A, som ligger svært sentralt til ved Trondheims Kunstmuseum og Nidarosdomen. I første etasje ligger Café Ni Muser, en populær kunstkafé som ble etablert i 1991. I andre etasje ligger gallerirommene, hvor foreningen også har sitt kontor. Huset har i tilllegg en nydelig bakgård som brukes både til matsevering og visning av kunst.

Kunstforeningen har mer en 550 medlemmer per 2016 og fokuserer på to hovedaktiviteter: organiseringen av en kunstkalender og en sosial kalender. Førstnevnte består av organisering av kunstutstillingene som vises i galleriet og kaféen. Kunstforeningen stiller ut et bredt spekter av norsk kunst, som for eksempel maleri, grafikk, vev, foto, video, performance, og konseptuell kunst fra lokale, regionale, og nasjonale miljø. Foreningen arrangerer ca 12 utstillinger i året - seks i første etasje, og seks i galleriet i andre etasje. Utstillingene er parallelle. Foreningen styrer utstillingene etter en søknadsmodell der interesserte kunstnere sender inn forslag til foreningens kunstneriske råd, som så velger utstillere. Utstillingene skal vise, formidle, og støtte norsk samtidskunst, samtidig som de skal inspirere foreningens medlemmer.

Foreningens sosiale kalender består av kunstrelaterte aktiviteter for medlemmene. Noen av disse er faste, mens andre varierer. Faste aktiviteter inkluderer en juryert medlemsutstilling som arrangereres hver desember. Her blir medlemmene spurt om å sende inn bidrag over et gitt tema. Andre faste aktiviteter er julelotteriet der medlemme kan vinne kunstverk, dugnader, invitasjoner til åpninger osv. Varierende aktiviteter foregår under navner "medlemsdag", hvor medlemmene inviteres til å bli med på omvisninger i kunstforeningen og andre kunstinstitusjoner og museer i Trondheim, kunstrelaterte debatter, eller helt enkelt til å møtes å snakke om kunst over kaffe og kake.

Trondhjems Kunstforenings visjon:

I tråd med kunstforeningens ånd, søker Trondhjems Kunstforeningen å skape fellesskap gjennom kunst. Vi forstår "kunst" som et bredt begrep som inkluderer både kunstnerisk praksis og kunstrelaterte aktiviteter drevet av så vel amatører som profesjonelle kunstnere. Foreningen målsetting er å støtte, inspirere, og bidra til å skape et mangfoldig kunstinteressert fellesskap - på forskjellige nivå og med forskjellige intensiteter - og å være et sted hvor forskjellige folk kan møtes, diskutere, og utvikle kunst og kunstinteresse.