TRONDHJEMS KAMERAKLUBB: DRØMMEN DEN LOKKE // 08.10 - 27.11

Utstillingen er inspirert av Åge Aleksandersens "Trondheimsnatt". Gjennom de to siste årene har klubben hatt tema Trondheimsnatt som gjennomgangstema, og arrangert workhops og fotovandringer. Utstillingen er et resultat av dette arbeidet.

Over tretti fotografer har gjennom sine kameraer bidratt med tolkninger i et fantastisk lagarbeid innen fotografiets mulighetsrom. Velkommen til et blikk på Trondheim, som forhåpentligvis gir det noen refleksjoner om ‘hjærta som banke over store og små’!

For mer informasjon:

Trondhjems Kameraklubb

Trondhjems Kameraklubb på Facebook

GISLE HARR: NYE SKULPTURER, MALERIER, OG TEGNINGER // 29.09 - 30.10

Gisle Harr er blant annet kjent for sine malte skulpturer i forskjellige størrelser, fra de i miniatyrformat til de over naturlig størrelse. Skulpturene fremstiller ofte mennesker; hverdagshelter, historiske personer eller populærkulturelle figurer. Enkelte kan sågar ha selvbiografiske trekk, eller de kan ta form av hverdagsobjekter med referanser til kunstnerens liv.

I utstillingen ved Trondhjems Kunstforening viser Harr nye skulpturer samt tegninger, malerier og fotografier. Både skulpturene og veggarbeidene inkluderer skisser og studier, og representerer dermed ulike stadier, retninger og arbeidsmetoder i Harrs kunstneriske prosess. Ved å sette sammen alt materialet, både det to- og tredimensjonale, skaper utstillingen interessante sammenhenger mellom de utstilte arbeidene som ikke ville vært synlige dersom de sto alene. Sammenvevingen av ferdige arbeider og skisser løfter frem den kunstneriske prosessen som noe med verdi i seg selv, samtidig som den gir oss et innblikk i de ulike metodene og materialene på veien til et kunstnerisk utrykk.

Gisle Harr (1966) er billedkunstner, født i Harstad, men oppvokst i Oslo hvor han i dag bor og arbeider. Han er uteksaminert fra Statens kunstakademi i 1998, og har siden det hatt en rekke gruppe og separatutstillinger ved blant annet; Høstutstillingen, Riksutstillinger, Galleri F15, Henie Onstad Kunstsenter, Oslo Kunstforening, Museet KUBE og Kunstnerforbundet. Harr er i perioder aktiv som lærer og formidler av kunst. Han har også lenge vært engasjert i kunstpolitikk, eksempelvis som styreleder i Norsk billedhoggerforening (2011-14) men også gjennom sitt virke som skribent i aviser og tidsskrifter, hvor han har vært en viktig talsmann for kunstneres mulighet til å intervenere i samfunnsutviklingen og skape sosial endring.

 

DESEMBERUTSTILLING

Desemberutstillingen er Trondhjems Kunstforening sin årlige, juryerte medlemsutstilling. Desemberutstilling 2016 holdes i vår 1.etasje/Café Ni Muser fra 03.12.16 til 08.01.17. Medlemmer kan sende inn fem bilder til vurdering av Kunstnerisk råd. Søknadsfristen er søndag 09.oktober. Alle medlemmer kan fritt sende inn arbeider, men kun ett bilde fra utvalgte medlemmer blir utstilt.

 

Tema for Desemberutstilling 2016: Mulige fremtider/Possible futures

Verden er i endring. Året 2016 har så langt vært innholdsrikt både på lokalt, nasjonalt og globalt plan. Både her hjemme og ute er det politiske og samfunnsmessige skiftninger på gang: flyktningkriser med tusenvis av mennesker på flukt som leter etter nye hjem; dype politiske splittelser i Europa – feks. Brexit; enorme miljøutfordringer, samt at nye teknologier påvirker hvordan vi kommuniserer og interagerer oss mennesker i mellom og med miljøene vi lever i. Vi lever ”alene sammen”* – en situasjon hvor teknologier gir oss en følelse av sammenkobling og fellesskap selv om vi fysisk sett er alene. På den andre siden distraherer teknologiene oss fra faktisk fysisk interaksjon med andre og våre lokale (natur)miljø da de kobler oss til fjerntliggende steder, men fjerner oss fra det lokale og våre nærmeste.

Alle disse utfordringene – for å nevne noen – skaper behov for å finne ulike måter å leve sammen på og et behov for nye ideer om hvordan vi kan reorganisere verden, eller i alle fall deler av den, i lys av en fremtid som synes å være mer uforutsigbar enn noen gang.

Hva slags fremtider ser du for deg? For samfunnet? For deg selv? For andre?

Til Desemberutstillingen 2016 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt mulige framtider. Vi ønsker bidrag som tematiserer ”mulige fremtider” med utgangspunkt i mange forskjellige tema: sosialt, politisk, teknologisk, miljø og natur osv.

Arbeidene som sendes inn til juryering må være produsert i løpet av året 2016.

Tema: Mulige fremtider/Possible futures

Søknadsfrist: 09.oktober

Spørsmål rettes til: desemberutstilling@tkf.no
eller se Desemberutstilling 2016

*Konseptet "alone together" ble utarbeidet av psykolog Sherry Turkle i Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other (2011)

 


Siden ble sist oppdatert 10.08.16