DESEMBERUTSTILLING 2017

Tema for Desemberutstilling 2017 er:

Den antroposene byen

Trondheim er i vekst. Nye områder som Brattøra, Ranheim og Lilleby er under utvikling og universitetscampus skal flyttes. Denne ekspansjonen skaper debatt og flere grupper har engasjert seg i spørsmål om parker som Nidarø og Høgskoleparken, samt for å gjøre tungt trafikkerte områder som Innherredsveien ”grønne”. På et nivå handler disse kontroversene om formingen av morgendagens Trondheim.

På et annet nivå, synliggjør disse debattene interessante spenninger mellom by og natur. I en stund nå, har byen blitt sett på som et kultivert rom der naturer av forskjellig slag lukkes ute til fordel for menneskeskapte infrastrukturer som bygninger, veier, kloakk og elektrisitetsnett. Diskusjonene om fremtidens Trondheim viser imidlertid at idéen om byen som et utelukkende menneskelig rom er i ferd med å endres.

Endringer er i emning. En rekke vitenskapsfolk hevder at vi har entret en ny epoke, Antroposen, der mennesket har blitt en naturkraft som former grunnleggende naturprosesser, som for eksempel klima, heller enn å formes av naturprosessene. Dette innebærer at naturen må tas med i beregning i saker der den tidligere ble utelatt. Kort sagt: der vi før bygde byer for å beskytte oss selv mot naturen og dens farer, må vi nå vise omsorg for naturene vi har makt til å ødelegge, men som vi samtidig er avhengige av. Spørsmålet blir da: Hva er en god by? For deg? For andre? Hva må inkluderes i en god by? Hvilke naturer kan integreres i en by? Kort sagt, hvordan kan vi se for oss den antroposene byen?

Til Desemberutstilling 2017 ønsker Trondhjems Kunstforenings kunstneriske råd at medlemmene skal visualisere sine tanker, følelser og refleksjoner rundt forholdet mellom naturen og byen. Vi ønsker bidrag som tematiserer forholdet mellom naturen og byen med utgangspunkt i mange forskjellige tema, for eksempel sosialt, politisk, natur og kultur, arkitektonisk osv.

 

SEBASTIAN MAKONNEN KJØLAAS // KONSEPT// 03.06 - 25.06

Trondhjems Kunstforening har gleden å invitere til utstillingsåpning med Sebastian Makonnen Kjølaas lørdag 3.juni kl 15 i 2.etasje – velkommen!

I utstillingen Om Tørre Ting blir publikum invitert til en reise gjennom de mørke norrøne myter, med guder og helter, for å føle på ideen om det norske. På denne reisen møter vi keramiske arbeider og akvareller, uttrykk som skaper kontrast, men som er knyttet sammen i fortellingen. De utfyller hverandre, og forsterker hverandres materialegenskaper. Med valget av de to svært ulike materialene understreker også Kjølaas tørkingens essensielle rolle i kunsten:

Leiren og akvarellen størkner i forskjellig tempo og stopper – ved å tørke – objektets plass i verden. Alle de gamle tingene vi kaller kunst i dag er på sett og vis tørkede. Hvis ikke kunstverket bokstavelig talt har tørket – så har kunstneren som regel stivnet. Og selv om kunstneren mot formodning holder seg smidig – størkner nok omsider tilskuerens blikk på tingen. Noe må falme for at våre kunstverk får ta form.

Utstillingen har også en performativ side: billedkunstner Siri Hjorth har laget kostyme til Kjølaas’ utstillingsturné. Kjølaas og Hjorth har jobbet tett med en lang rekke prosjekter, og supplerer ofte hverandres uttrykk gjennom performative samarbeid.

Med en humoristisk undertone får Kjølaas oss til å reflektere rundt nåtid, fortid og tid; kunst, kultur, materiale, uttrykket tørking – og måten vi forholder oss til alt dette som er rundt oss.

photo

RAGNHILD OHMA // MALERI // 03.06 - 20.08

Trondhjems Kunstforening har gleden å invitere til utstillingsåpning med Ragnhild Ohmas malerier lørdag 3.juni kl 15 i 2.etasje – velkommen!

I utstillingen En fremmed ved mitt bord møter vi malerier av Ragnhild Ohma. Damer, menn, unge og eldre, i dempede farger, med nyanser av grått og brunt sitter rundt bordet. Noen smiler, noen ser alvorlige ut.

Verkene til utstillingen ble valgt ut med tanke på den fysiske konteksten de vises i, på Café Ni Muser ved Trondhjems Kunstforening. Motivene kretser rundt ulike spisesituasjoner, hvilket gjør at betrakteren og de avbildete personene befinner seg i lignende situasjoner. Det dannes på denne måten en videreførelse av motivene ut i rommet, og en relasjon mellom betrakter og bildet oppstår.

Det er lange tradisjoner for å danne slike relasjoner mellom de avbildede og betrakteren. I en kunsthistorisk samenheng kan en se tilbake til Nattverdsbildene som ble malt i spisesalene, refectoriet, til kostrene i Italia, rundt 1450. Disse bildene fulgte konvensjoner som skulle utfylle aktualiserende og historisk funksjoner.

Med amatørfotografier som utgangspunkt kan motivene i Ohma sine malerier også knyttes til forgangne tider. Denne gang til vår nære fortid. Dette åpner for refleksjon rundt tid, tidens gang og det forgjengelige.

photo


ÅRSMELDING 2016

Foreningens Årsmelding 2016 er nå fullført, og gir en utfyllende beskrivelse av hva TKF har gjort i 2016 og planer framover. Medlemmer har også fått den på e-post – er du medlem og ikke har mottatt den eller du har spørsmål til årsmeldingen, ta gjerne kontakt med oss på post @ tkf.no.


VÅRENS UTSTILLINGSPROGRAM

Vi har mye å se frem til våren 2017!

program


MEDLEMSLOTTERI 13.DESEMBER 2016

Liste over vinnerne fra medlemslotteriet 2016 kan du finne her.

Siden ble sist oppdatert 27.03.17